Convergeren 2

Beschrijving en draaiboek van de activiteit


Koppeling met het thema

“Wie goed doet, goed ontmoet” is een zin die karma duidelijk omschrijft. Wanneer je aardig bent voor anderen krijg je dit vaak ook terug. Hetzelfde geldt ook andersom: wanneer je anderen slecht behandelt is de kans groot dat je dit terugkrijgt. Je hebt dus grote invloed op je omgeving, en je omgeving op jou.

Die omgeving bestaat niet alleen uit andere mensen, de sfeer kan beïnvloed worden door allerlei verschillende factoren.

Voor ons onderdeel van de viering hebben we ervoor gekozen om de invloed die muziek heeft op de sfeer verder uit te diepen. Wij ervaren zelf namelijk allemaal dat we wanneer we vrolijke muziek horen, we ons zelf ook goed gaan voelen en dat wanneer we een verdrietig lied horen, we ons zelf ook somber gaan voelen.

 

Uitleg opdracht

Uitleg vooraf:

“Straks horen jullie een aantal verschillende fragmenten, afwisselend melodie en tekst. De opdracht is om een kant te kiezen: loop naar de donkere kant wanneer het fragment je een negatief gevoel geeft en loop naar de lichte kant wanneer het fragment je een positief gevoel geeft. Volg in eerste instantie echt alleen je gevoel. Wanneer je je keuze gemaakt hebt mag je nadenken over wat ervoor gezorgd zou kunnen hebben dat je dit gevoel bij het fragment krijgt: hoe klinkt de melodie? Wat voor tempo heeft het fragment? Is de tekst vrolijk of verdrietig? Herken je majeur- of mineurakkoorden? Na ieder fragment is er ruimte voor een kort gesprek over wat voor gevoel het bij jullie oproept.”

 

Na ieder fragment:

Een aantal studenten krijgen de vraag om kun keuze te onderbouwen. Hierin begeleiden we ze door waar nodig door te vragen: “Wat heeft ervoor gezorgd dat je dit gevoel kreeg bij dit fragment?”, “Wat maakt dat je het vrolijk/verdrietig vindt klinken?”, “Heb je een bepaalde associatie met dit fragment?”.

 

Na ieder combinatiefragment:

De keuzes van de studenten worden weer kort klassikaal besproken. Hierbij ligt de focus op de vraag: “Wat vind je in dit fragment meer overheersend? De melodie of de tekst?”


Afsluiting: samen zingen

Samen zingen zorgt voor sociale cohesie, er wordt al eeuwen samen gezongen. Vroeger zorgde het deelnemen aan een groep voor een grotere overlevingskans, dus was samen zingen van levensbelang. Tegenwoordig verkleint het, ook in onze individualistische samenleving, de afstand tot elkaar door de positieve gevoelens die vrijkomen. Je ziet het bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden terug, hier wordt vaak samen gezongen, dit versterkt de band van de supporters met elkaar.

Deze positieve gevoelens hebben te maken met allerlei stofjes die vrijkomen in ons hoofd. De hypothalamus, het deel van de hersenen waarmee hormonen worden aangemaakt, maakt oxytocine aan. Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij het maken van sociale contacten. Samen zingen is dus ook nog een goed voor de gezondheid. Het vermindert stress en je voelt je weer energiek.

Wanneer je met elkaar muziek maakt en je dit aan anderen laat horen, zorg je dat je op elkaar let zodat je goed samen kan spelen. Het delen van succes met elkaar versterkt deze band nog meer.

Draaiboek (totaal: 18 minuten, ruimte voor 2 minuten uitloop)

Tijdsduur Wie Beschrijving
2 minuten Ayke Introductie (koppeling met het thema) en uitleg opdracht
1 minuut Ayla (piano), Davita (gitaar) Fragment 1: Dance me to the end of love (instrumentaal)
1 minuut Ayke Fragment 1 nabespreken
1 minuut Ayke Fragment 2: Dance me to the end of love (tekst)
1 minuut Ayke Fragment 2 nabespreken
1 minuut Ayla (piano), Davita (gitaar), Iedereen (zang) Fragment 3: Dance me to the end of love (combinatie)
1 minuut Ayke Fragment 3 nabespreken
1 minuut Jard (dwarsfluit), Raoul (drums), Sophie (gitaar) Fragment 4: Little talks (instrumentaal)
1 minuut Ayke Fragment 4 nabespreken
1 minuut Ayke Fragment 5: Little talks (tekst)
1 minuut Ayke Fragment 5 nabespreken
  Jard (dwarsfluit), Raoul (drums), Sophie (gitaar), Iedereen (zang) Fragment 6: Little talks (combinatie)
1 minuut Ayke Fragment 6 nabespreken
2 minuten Jard en Davita Afsluiting: uitleg
3 minuten Iedereen Klassikaal zingen: Little talks

Tijd Wie Beschrijving
13:00 Raoul en Davita Lampen en beamer in theaterzaal instellen
13:15 Iedereen Instrumenten van muzieklokaal naar theaterzaal verplaatsen en gitaren stemmen.
13:30 Iedereen Doorloop met eigen groepje
14:00 Iedereen Complete viering doornemen met alle groepjes samen
14:30 Iedereen Start viering

Wat Wie/waar
Drumstel Muzieklokaal
Gitaar (Sophie) Muzieklokaal
Gitaar (Davita) Muzieklokaal
Piano Theaterzaal
Dwarsfluit Jard
Bladmuziek Jard
Capo Davita
Zwart-witte kleding Iedereen
Muziekstandaard Muzieklokaal
Beamer Theaterzaal